Php’de resim yükleme işlemleri

      İlk olarak php ile servera resim yükleme yaparken karşılaştığımız Türkçe karakter problemini ele alalım. Sonra resme rastgele isim verme işlemine geçelim.Php ile dışarıdan alınan resmi boyutlandırıp servera yükleyerek bitireceğiz. İşlemleri anlattığım Php dosyasını anlatım sonundaki linkten indirebilirsiniz.

php dosyası genel görünüm


Türkçe karakter sorunu

Türkçe karakter fonksiyonu tanımlanıyor.Bu fonksiyon , resim adını dışarıdan input file ile aldıktan sonra kullanılacak.Türkçe karakterler diziye aktariliyor.Yerine gelecek karakter için yerine dizisi tanımlanıyor .Dizi sonunda boşluk için _(alt tire) ekleniyor.

Rastgele isimlendirme

  1. $rastgele değişkenine 1 ile 1 milyon arasında üretilen sayı stringe çevrilerek atanır.Rastgele üretilen sayı dosya adına eklenir.Böylece aynı isimde dosya yüklemeden kaynaklanan problem ortadan kalkar .
  2. $_FILES ile resim adındaki input file form elemanından yüklenecek dosya ismi alındı.$kaynak değişkenine atildı.
  3. Dosyanın serverda kaydedeliceği hedef klasör secildi.$rastgele değişkeniyle(1 ile 1 milyon arası üretien rastgele sayı) birleştirilerek $klasör değişkenine atıldı.
  4. Son olarak turkce($_FILES[‘resim’][‘name’]) ile resim Türkçe karakter problemini ortadan kaldıran turkce fonksiyonuna sokulur.Hedef klasör değişkeni $klasör ile birleştirilerek $yukle klasörüne atılır.

Resmi boyutlandırma

imagecreatefromjpeg($dosya) ile jpeg türünde dosya oluşturulup, $resim değişkenine atıldı . Sonra orjinal dosyanın boyutları alındı.

Resmi yükleme

  1. $yeniresim = imagecreatetruecolor($y_gen, $y_yuk)——Verilen boyutlarda yeni bir resim oluşturuldu.
  2. imagecopyresampled($yeniresim, $resim, 0, 0, 0, 0, $y_gen, $y_yuk,$gen,$yuk);—————Resmi yeniden boyutlandırmak için bu işlem yapıldı. 10 parametre si var. Hedef resim, kaynak resim, hedef resmin x koordinatı, hedef resmin y koordinatı, kaynak resmin x koordinatı, kaynak resmin y koordinatı, hedef resmin genişliği, hedef resmin yüksekliği, kaynak resmin genişliği ve kaynak resmin yüksekliği şeklinde.
  3. imagejpeg($yeniresim, $hedefdosya, 100)———>Jpeg resim oluşturulan dosyaya kaydedilir.buradaki 100 , resmin kalitesini verir.0-100 arası değer alır.
  4. chmod ($hedefdosya, 0755)————->tüm sunucularda sorunsuz olması için dosya izinleri ayarlanır.

Resim yükleme php dosyası İNDİR

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir