Php ‘de string fonksiyonlar

          String fonsiyonlar Php  web sitelerde çok ca kullanılır.Dışarıdan (textbox) alınan metnin biçimlendirilmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

strrev ()  = Metni tersten yazdırır.

str_word_count ()= Metindeki kelime sayısını verir.

Strlen () =Metindeki karakter sayısını verir.

Strpos () = Cümle içinde bir metnin bulunmasını sağlar.Eğer metin cümle içinde varsa , metnin kaçıncı index numarasından başladığını gösterir.(Dizi elemanları 0-sıfır ‘dan başlayarak indekslenir.Aşağıdaki örnekte sıfırıncı eleman “P” ,3.eleman “t”) Aşağıda dersleri kelimesi 10. elemandan itibaren başlıyor.E-posta adreslerinin doğrulanmasında kullanılır.

Ucwords () = Cümledeki kelimelerin ilk harflerini büyütür.(Tümce düzenine getirir.)

Str_replace () =Bir  cümle içindeki belirli bir metni değiştirmek için kullanılır.

Strtolower ()=Büyük harfleri küçük harfe çevirir.

Strtoupper ()=Küçük harfleri büyük  harfe çevirir.

Str_repeat()=Bir karakter ya da metni istenen sayıda ekrana yazdırır.

Strcmp()= İki metni ya da sayıyı karşılaştırır.İki metin ya da sayı birbirine eşitse (0-False) değerini döndürür.

substr() =Metni belirli karakterden itibaren kesmeye yarar.

trim() = Metnin sonundaki ve başındaki boşlukları ya da istenilen karakterleri siler.Formlara veri girişlerinde boşluk karakterlerinin alınmamasını sağlar.

NOT: String() fonksiyonlarda Türkçe karakter kullanılırsa ekran çıktıları yanlış olur.Bu durumda bir fonksiyon tanımlanarak  metinde Türkçe karakterler çevrilerek sonuç doğru elde edilir.

Detaylı açıklama için tıklayınız . 

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir