C# Console uygulamaları-Diziler

A={65,76,85,20,30,50,70,40,90,23} dizisini tanımlayarak , bu dizinin elemanlarının çarpımını ekrana yazdıran programı yazınız.  

  A={34,12,45,23,77,98,75,13,15,71} Yukarıdaki A dizisini tanımlayarak

Devam

C# Console uygulamaları-Döngüler

 Aşağıdaki çıktıyı veren programı döngü kullanarak yapınız.

      Klavyeden girilen sayı adeti kadar 50 ile 250 arasında rastgele

Devam

C# Console uygulamaları-basit örnekler

C# Console uygulamaları-basit örnekler Aşağıda ekran çıktısı verilen programın kodlarını yazınız.

Klavyeden girilen bir sayının 3 katının 2 eksiğini 

Devam